top of page
Beyaz kumlar

Uzmanlık Alanları

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi (CMOT), çocukların yaşadığı zorluklar, travmalar ve duygusal sorunlar gibi psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan bir terapi yöntemidir. CMOT, çocukların doğal olarak oyun oynama ve keşfetme eğilimlerinden yararlanarak, onların güvenli bir ortamda duygularını ifade etmelerine ve sorunlarını çözmelerine yardımcı olmayı hedefler.

CMOT, çocukların duygusal, sosyal, bilişsel ve davranışsal gelişimlerine odaklanır. Terapi sürecinde, çocuklar bir terapistle birlikte oyun oynarlar ve çeşitli oyuncaklar, sanat malzemeleri veya diğer materyaller kullanarak kendilerini ifade ederler. Terapist, çocuğun ifade ettiği duyguları ve davranışları dikkatle izler ve onların duygusal ihtiyaçlarına yanıt verir. CMOT, çocukların duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmeye yardımcı olurken, onların özgüvenlerini arttırır ve kendi kendilerine çözüm bulma becerilerini öğretir.

CMOT, çocukların yaşadığı birçok soruna yardımcı olabilir, örneğin:

  • Yoksunluk, kayıp veya ayrılık gibi travmatik olaylar

  • Aile içi çatışmalar veya stresli durumlar

  • Okul kaygısı veya davranış sorunları

  • Duygusal bozukluklar, örneğin depresyon veya anksiyete

  • CMOT, çocuklar için güvenli ve destekleyici bir ortam sağlar ve onların duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için etkili bir terapi yöntemi olarak kabul edilir.

MOXO Dikkat Testi

Moxo Dikkat Testi, hem çocuklar hem de yetişkinler için kullanılabilen bir testtir. Bu test, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve benzeri dikkatle ilgili durumların tanısında yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Moxo Dikkat Testi, bilgisayar tabanlı bir testtir ve bir dizi görev içerir. Görevler arasında, hedefi takip etme, hızlı karar verme, renklerle ilgili görevleri tamamlama ve birden fazla görevi aynı anda yapabilme becerisini ölçen görevler yer alır. Görevlerin karmaşıklığı, testi yapan kişinin yaşına ve yetenek seviyesine göre ayarlanır.

Test, yaklaşık 15-20 dakika sürer ve bir bilgisayar faresi kullanarak tamamlanır. Test sonuçları, bir rapor halinde sunulur ve çocuklar veya yetişkinlerin dikkat eksikliği, hiperaktivite ve işlemsel hızı hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.

Test sonuçları, çocukların ve yetişkinlerin öğretmenleri, psikologları ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından kullanılabilir. Test sonuçları, uygun tedavi veya eğitim planlarını oluşturmak için kullanılabilir.

Moxo Dikkat Testi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi durumların tanısı konulurken yardımcı olabilecek etkili bir araçtır. Ancak, test sonuçları tek başına bir tanı koymak için yeterli değildir. Çocuğun veya yetişkinin genel durumunu ve diğer faktörleri de dikkate alarak, test sonuçlarıyla birlikte tam bir değerlendirme yapılması gereklidir.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), zihinsel süreçlerin (düşünceler, inançlar, değerler ve düşünce kalıpları) davranışlarımızı ve duygularımızı nasıl etkilediği üzerine odaklanan bir psikoterapi yaklaşımıdır. BDT, birçok psikolojik rahatsızlıkla mücadele etmek için kullanılır ve bu rahatsızlıklar arasında depresyon, anksiyete bozuklukları, obsesif-kompulsif bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu gibi durumlar yer alır.

BDT, belirli düşünce kalıplarının kişinin duygusal ve davranışsal tepkilerini nasıl etkilediğine odaklanır. Terapist, kişinin zihnindeki düşünceleri ve inançları sorgular ve bunların gerçekliğini ve doğruluğunu değerlendirir. Bu düşünce kalıplarının çoğu kişinin farkında olmadığı otomatik düşüncelerdir ve birçok kez kişinin ruh halini olumsuz yönde etkilerler. Terapist, bu düşünce kalıplarını değiştirerek, kişinin duygusal ve davranışsal tepkilerini değiştirmesine yardımcı olur.

BDT, kişinin duygusal ve davranışsal reaksiyonlarını kontrol etmesine yardımcı olur ve olumsuz düşünceleri daha gerçekçi ve sağlıklı bir şekilde ele almasını sağlar. Bu, kişinin günlük hayatında daha işlevsel ve sağlıklı bir şekilde davranmasına yardımcı olur. BDT'nin temel hedefi, kişinin olumsuz düşünce kalıplarını değiştirerek, duygusal ve davranışsal değişiklikler yapmasına yardımcı olmaktır.

BDT, birçok terapi formatında kullanılabilir, örneğin bireysel terapi, grup terapisi ve çift terapisi. Terapi süreci, kişinin ihtiyaçlarına ve sorunlarına göre özelleştirilir. BDT, kısa vadeli ve etkili bir terapi yöntemi olarak kabul edilir ve birçok psikolojik rahatsızlığın tedavisinde yaygın olarak kullanılır.

Uyguladığı Testler

SCL 90-R

Beck Depresyon Envanteri (BDI)

Beck Anksiyete Ölçeği (BAI)

Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ)

Beck Düşünce Bozukluğu Ölçeği (BDBÖ)

Aile Değerlendirme Ölçeği

Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi (Maudsley Obsessive Compulsive Inventory - (MOCI)

Michigan Alkolizm Tarama Testi (MAST)

Mizaç ve Karakter Envanteri (MKE)

Duygudurum Bozukluğu Ölçeği

Drug Abuse Tarama Testi (DAT)

"Bir insanı değiştirmek için tüm dünyayı değiştirmek gerekmez, bazen sadece bir düşünce değişikliği yeterlidir."

bottom of page